מדיניות פרטיות ותקנון שימוש באתר נוני

מדיניות פרטיות ותקנון שימוש באתר

אתר האינטרנט “נוני” בכתובת www.noony.co.il (להלן: “האתר“) מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. להלן יפורטו תנאי מדיניות הפרטיות אשר מחיל האתר על גולשי האתר. מתנאי הפרטיות להלן תוכל להבין את האופן בו אנו עושים שימוש במידע של הגולשים באתר, בין אם מידע נמסר לנו ובין אם מידע נאסף בעת הגלישה באתר.

מטרת תקנון שימוש זה הינה להבהיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר (להלן: “המשתמש“). בתקנון השימוש המילה “שימוש” על הטיותיה השונות כוללת את הפעולות הבאות: ביקור באתר נוני ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר נוני. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר כולל גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר נוני.

בשימושך באתר נוני אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

מובהר בזאת כי שימושך באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת שליחת תגובה באתר, מילוי פרטיך בעמוד “צור קשר”, עיון בעמודים/מדורים/כתבות/בלוג/פוסטים ספציפיים המופיעים באתר וכו’. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך (להלן: “המידע“) יישמר במאגר הנתונים של האתר. האתר, או מי ממפעיליו, מתחייבים בזאת לעשות שימוש במידע הנ”ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים במסמך זה.

 

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה (המסומנים בגוף הטופס) לא תוכל להירשם לשירותים אלה.

 

שימוש במידע

האתר יעשה שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את האתר לצורכים אלו יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 3. האתר, או מי מטעמו, רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
 4. לשם יצירת אזורים ושירותים אישיים באתר (לרבות פרסום בפורום), שתוכל להתאים, או שהאתר יוכל להתאים, להעדפותיך.
 5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את לוח ידיעות לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 6. לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

האתר יהא רשאי להעביר את המידע, או כל חלק ממנו – כפי שיימצא לנכון, לשותפיו או ללקוחותיו העסקיים השונים.

מעבר לאמור, האתר, או מי מטעמו, לא יעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. במקרה והתקבלה הסכמתך לכך.
 2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם אחר שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר פעולות שנראה, ולו לכאורה, כאילו הן מנוגדות לדין.
 3. אם יתקבל בידי האתר, או מי מטעמו, צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.
 5. בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

 

עוגיות (Cookies)

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

האתר משתמש ב-“עוגיות” לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, ייתכן שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי האתר או על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי האתר. ניהול הפרסומות כאמור מתבצע באמצעות קבצי עוגיות (כהגדרתן לעיל) הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית.

קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי עוגיות במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלוונטיות לכך.

הן האתר והן חברות הפרסום עלולים להשתמש במידע במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אתכם. תוך כדי פרסום באתר זה ייתכן ויוצב קובץ עוגייה ייחודי בדפדפן שלכם.

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.

 

אבטחת מידע

האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

שינויים בהסכם פרטיות

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

כתיבת תגובה

נוני מתחדש ואתם מרוויחים!